HOME > 호텔안내 >공지사항

공지사항 노블호텔을 방문해주셔서 감사합니다.

제목 노블관광호텔 T.V채널표
글쓴이 관리자 작성일 2015-08-28 10:46:27

 ch

 방송명

 ch

 방송명

 6

 sbs

 24

 JTBC

 7

 kbs2

 25

 채널A

 9

 KBS2

 32

 J-GOLF

 10

 EBS

 36

 FTV

 11

 MBC

 37

 바둑

 13

 CNN

 46

 TV N

 14

 CNBC

 

 

 15

 BLOOMBERG

 

 

 16

 호주네트워크

 

 

 17

 CCTV9

 

 

 18

 ARIRALG TV

 

 

 19

 DISCOVERY

 

 

 20

 NHK W

 

 

 21

 YTN

 

 

 22

 MBN

 

 

 23

 TV 조선

 

 



이전글 이전글이 없습니다.
다음글 관광인 세미나 참석